อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน SMTE โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

นายทองแสง หน่อแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ต้นโพธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์