การพัฒนาครูบุคลากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SMSS

 

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการพัฒนาครูและบุคลากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System (SMSS) ระหว่างวันที่ 12 - ธันวาคม 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์