การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน STEM EDUCATION

 

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน STEM EDUCATION ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์