จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและติดตามโรคซึมเศร้า

 

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและติดตามโรคซึมเศร้า ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์