รับฟังนโยบายจากท่าน ผอ.เขต สพม.อบอจ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนปทุมราชวงศา รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” จาก นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.อบอจ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์