ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ผ่านเข้าไปประกวดระดับประเทศ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์