ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์