มอบเงินขวัญถุงส่งเสริมกำลังใจ แก่คุณครูองอาจ นันทารักษ์ภิรมย์

 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการมอบเงินขวัญถุงให้แก่คุณครูองอาจ นันทารักษ์ภิรมย์ ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์