โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับก้าวหน้า

 


โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับก้าวหน้า


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์