รับรายงานตัวคุณครูสิริพร สุดตา วิชาเอก เคมี ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอนโรงเรียนปทุมราชวงศา

 

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินงานรับรายงานตัวคุณครูสิริพร สุดตา วิชาเอก เคมี ย้ายมาจากโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์