นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP เข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Test) 2566

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Test) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์