นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP เข้าร่วมการแข่งขันสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Contest 2023) ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ

 

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Contest 2023) ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์