โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นำนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 โดย นายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>ภาพเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์