รายงานตัวมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 


วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการรายงานตัว ชำระเงินบำรุงการศึกษา และมอบตัวของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP และ FLIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์